BEZPŁATNY TEST POZIOMUJĄCY

Lingua - Szkoła Języka Angielskiego

Kursy Języka Angielskiego

Język biznesowy

BUSINESS ENGLISH (BE)

Kurs ten pozwala rozwijać umiejętności swobodnej komunikacji na polu zawodowym, koncentrując się na słownictwie zawiązanym z językiem biznesu z dziedzin takich jak marketing i zarządzanie, handel czy finanse. Praktyczne ćwiczenia odzwierciedlające rzeczywiste wydarzenia biznesowe pozwalają doskonalić umiejętności słuchaczy. Kurs prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania.

  • 120 godzin lekcyjnych
  • lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut

Grupy 4-8 osób

Jedynie niewielkie grupy pozwalają na efektywny kontakt nauczyciela z uczniem, mobilizują do pracy i umożliwiają aktywny udział na zajęciach wszystkim uczestnikom. Test oraz rozmowa kwalifikacyjna pozwalają odpowiednio dobrać grupę dla każdego z uczniów.

Sale

Zajęcia odbywają się w kameralnych salach, wyposażonych w materiały dydaktyczne, słowniki, sprzęt audiowizualny lub tablicę interaktywną, cała Szkoła ma stały dostęp do Internetu. Sale te są ważnym dopełnieniem procesu nauczania.

Lektorzy

Nauczyciele w naszej szkole to osoby posiadające wykształcenie filologiczne, przygotowanie metodycznie i merytorycznie do pracy w szkole. Lektorzy w naszej szkole są kreatywni, potrafią doskonale motywować do dalszej nauki, a co najważniejsze – kochają to, co robią. Atmosfera, którą tworzą na zajęciach, jest przyjazna i inspirująca, co sprzyja współpracy i gwarantuje satysfakcję z nauki.

Podręczniki

Pracujemy jedynie na najnowszych i najlepszych publikacjach renomowanych wydawnictw, takich jak: Oxford, University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman czy Macmillan.

Cena kursu obejmuje

Promocje i zniżki